Hitfeiten

Weken met van onderaf gezien de meeste platen op rij met maximaal 2 weken notering

Dit is een bewerking van een ingezonden artikel door Philip Zonneveld.
Enkele toevoegingen door the Chartsman.

Weken dat minimaal de onderste 6 platen in de Top 40 er maximaal 2 weken instonden.

Datum Aantal platen Aantal binnenkomers hierbij
17- 9-1966 6 5
27- 4-1968 6 4
24- 7-1971 7 5
6- 6-1981 6 5
21- 4-1984 6 5
19- 1-1985 6 5
18- 5-1985 8 7
3- 8-1985 6 4
25- 4-1987 10 7
30- 1-1993 6 4
19- 2-1994 6 5
17-12-1994 9 7
9-11-1996 7 5
16- 9-2000 6 2